INTEGRITETSPOLICY

Ecb Traiding, med adress Brandenburgstraat 51, 5402 KS Uden, Nederländerna, är ansvarigt för behandlingen av personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

Kontaktuppgifter till oss:

https://usefullforyou.com
Brandenburgstraat 51, 5402 KS Uden, Nederländerna
+31643732324
info@usefullforyou.com

Personuppgifter som vi behandlar

Ecb Traiding behandlar dina personuppgifter eftersom du använder våra tjänster och/eller för att du själv lämnar dem till oss. Nedan följer en översikt över de personuppgifter vi behandlar:

- För- och efternamn

- Adressuppgifter

- E-postadress

- IP-adress

- Uppgifter om ditt surfbeteende på olika webbplatser (t.ex. eftersom detta företag är en del av ett annonsnätverk)

- Webbläsare och typ av enhet

Personuppgifter som vi behandlar

Ecb Traiding behandlar inte personuppgifter eftersom inga personuppgifter kan lämnas på vår webbplats. Vi använder inte heller plugins för sociala medier.

Särskilda och/eller känsliga personuppgifter som vi behandlar

Ecb Traiding behandlar följande särskilda och/eller känsliga personuppgifter om dig:

Särskilda och/eller känsliga personuppgifter som vi behandlar

Vår webbplats och/eller tjänst har inte för avsikt att samla in uppgifter om webbplatsbesökare under 16 år. Såvida de inte har tillstånd från föräldrar eller vårdnadshavare. Vi kan dock inte kontrollera om en besökare är äldre än 16 år. Vi råder därför föräldrar att vara involverade i sina barns onlineaktiviteter för att undvika att samla in uppgifter om barn utan föräldrarnas samtycke. Om du är övertygad om att vi har samlat in personuppgifter om en minderårig utan sådant samtycke, vänligen kontakta oss på info@usefullforyou.com så tar vi bort denna information.

För vilket ändamål och på vilken grund vi behandlar personuppgifter

Ecb Traiding behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

- Hantera din betalning

- Tillåta dig att skapa ett konto

- Ecb Traiding analyserar ditt beteende på webbplatsen för att kunna förbättra webbplatsen och anpassa de produkter och tjänster som erbjuds efter dina önskemål.

- Ecb Traiding spårar ditt surfbeteende på olika webbplatser för att hjälpa oss att anpassa våra produkter och tjänster efter dina behov.

- Ecb Traiding behandlar även personuppgifter om vi är skyldiga att göra det enligt lag, t.ex. uppgifter som vi behöver för vår skattedeklaration.

Automatiserat beslutsfattande

Ecb Traiding fattar #ansvarsbeslut baserat på automatiserad behandling i frågor som (i betydande grad) kan påverka enskilda personer. Det är beslut som fattas av datorprogram eller datorsystem utan att någon människa (t.ex. en anställd hos Ecb Traiding) är inblandad. Ecb Traiding använder följande datorprogram eller system: #användning_förklaring

Hur länge vi behåller personuppgifter

Ecb Traiding kommer inte att behålla dina personuppgifter längre än vad som är absolut nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka dina uppgifter samlas in. Vi använder följande lagringsperioder för följande (kategorier) av personuppgifter: #lagrings_period

Delning av personuppgifter med tredje part

Ecb Traiding delar dina personuppgifter med olika tredje parter om det är nödvändigt för att fullgöra avtalet och för att uppfylla någon rättslig förpliktelse. Vi ingår ett personuppgiftsbiträdesavtal med de företag som behandlar dina uppgifter för vår räkning för att säkerställa samma nivå av säkerhet och sekretess för dina uppgifter. Ecb Traiding förblir ansvarig för denna behandling. Ecb Traiding lämnar dessutom ut dina personuppgifter till andra tredje parter. Detta gör vi endast med ditt uttryckliga samtycke. [infoga tabell här med: den kategori som den tredje parten tillhör, namn och jurisdiktion, syfte och vilka uppgifter].

Delning av personuppgifter med tredje part

Ecb Traiding lämnar endast ut personuppgifter till tredje part och endast när det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att fullgöra en rättslig förpliktelse.

Cookies, eller liknande tekniker, som vi använder

Ecb Traiding använder endast tekniska och funktionella cookies. Och analytiska cookies som inte inkräktar på din integritet. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, surfplatta eller smartphone första gången du besöker denna webbplats. De cookies vi använder är nödvändiga för webbplatsens tekniska funktion och för att du ska kunna använda den på ett enkelt sätt. De säkerställer att webbplatsen fungerar korrekt och kommer till exempel ihåg dina preferenser. De gör det också möjligt för oss att optimera vår webbplats. Du kan välja bort cookies genom att ställa in din webbläsare så att den inte längre lagrar cookies. Dessutom kan du radera all information som tidigare lagrats via dina webbläsarinställningar.

Cookies, eller liknande tekniker, som vi använder

Ecb Traiding använder funktionella, analytiska och spårningscookies. En cookie är en liten textfil som lagras i webbläsaren på din dator, surfplatta eller smartphone första gången du besöker denna webbplats. Ecb Traiding använder cookies med en rent teknisk funktionalitet. Dessa säkerställer att webbplatsen fungerar korrekt och att till exempel dina preferenser kommer ihåg. Dessa cookies används också för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att optimera den. Dessutom placerar vi cookies som spårar ditt surfbeteende så att vi kan erbjuda skräddarsytt innehåll och annonser. Vid ditt första besök på vår webbplats har vi redan informerat dig om dessa cookies och bett om ditt tillstånd att placera dem. Du kan välja bort cookies genom att ställa in din webbläsare så att den slutar lagra cookies. Dessutom kan du radera all information som tidigare lagrats via inställningarna i din webbläsare.

Cookies placeras också på denna webbplats av tredje part. Dessa inkluderar till exempel annonsörer och/eller sociala medieföretag. Ecb Traiding använder inte cookies eller liknande tekniker.

Visa, justera eller radera uppgifter

Du har rätt att se, korrigera eller ta bort dina personuppgifter. Detta kan du själv göra via de personliga inställningarna på ditt konto. Du har också rätt att återkalla ditt eventuella samtycke till databehandling eller invända mot att dina personuppgifter behandlas av vårt företag, och du har rätt till dataportabilitet. Det innebär att du kan begära att vi skickar de personuppgifter som vi har om dig i en datafil till dig eller till en annan organisation som du anger. Om du vill utöva din rätt till invändning och/eller rätt till dataportabilitet eller har andra frågor/kommentarer om databehandling, vänligen skicka en specificerad begäran till info@usefullforyou.com. För att säkerställa att begäran om inspektion görs av dig ber vi dig att skicka en kopia av ditt identitetsbevis tillsammans med begäran. I kopian ska du stryka över ditt passfoto, MRZ (maskinläsbar zon, nummerremsan längst ned på passet), passnummer och BSN (Citizen Service Number). Detta är för att skydda din integritet. Ecb Traiding kommer att besvara din begäran så snart som möjligt, men under alla omständigheter inom fyra veckor. Ecb Traiding vill också påpeka att du har möjlighet att lämna in ett klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten, Personuppgiftsmyndigheten.

Visa, korrigera eller radera uppgifter

Du har rätt att se, korrigera eller radera dina personuppgifter. Du har också rätt att återkalla ditt eventuella samtycke till databehandling eller invända mot Ecb Traidings behandling av dina personuppgifter och du har rätt till dataportabilitet. Det innebär att du kan begära att vi skickar de personuppgifter vi har om dig i en datafil till dig eller till en annan organisation som du anger. Du kan skicka en begäran om granskning, rättelse, radering, dataöverföring av dina personuppgifter eller en begäran om att återkalla ditt samtycke eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter till info@usefullforyou.com. För att säkerställa att begäran om inspektion görs av dig ber vi dig att skicka en kopia av ditt identitetsbevis med begäran. I kopian ska du stryka över ditt passfoto, MRZ (maskinläsbar zon, nummerremsan längst ner på passet), passnummer och Citizen Service Number (BSN). Detta är för att skydda din integritet. Vi kommer att svara på din begäran så snart som möjligt, men inom fyra veckor. Ecb Traiding vill också informera dig om att du har möjlighet att lämna in ett klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten, Personuppgiftsmyndigheten.

Hur vi skyddar personuppgifter

Ecb Traiding tar skyddet av dina uppgifter på allvar och vidtar lämpliga åtgärder för att motverka missbruk, förlust, obehörig åtkomst, oönskat utlämnande och obehörig ändring. Om du misstänker att dina uppgifter inte är tillräckligt skyddade eller om det finns indikationer på missbruk, vänligen kontakta vår kundtjänst eller via info@usefullforyou.com

Hur vi skyddar personuppgifter

Ecb Traiding tar skyddet av dina uppgifter på allvar och vidtar lämpliga åtgärder för att motverka missbruk, förlust, obehörig åtkomst, oönskat utlämnande och obehörig ändring. Om du har intrycket att dina uppgifter inte är ordentligt skyddade eller om det finns indikationer på missbruk, vänligen kontakta vår kundtjänst eller via info@usefullforyou.com.